Saturday, December 25, 2010

Kadi ya Mwaliko (Invitation Card)

Message received on a Tanzanian mobile phone:
"Familia ya Yusufu na Mariam wa Bethlehem wanapenda kukualika kwenye sherehe ya kuzaliwa mtoto wao mpendwa Yesu itakayo fanyika tarehe 25 mwezi Desemba katika kila moyo wa mkristu ulimwenguni kote. Safisha moyo wako kabla. Merry Christmas and Happy New Year."
Translation: The family of Joseph and Mary of Bethlehem would like to invite you to the celebration of the birth of their dear child Jesus, to take place the 25th of December in the hearts of all Christians everywhere. Cleanse your heart beforehand. Merry Christmas and Happy New Year.

Sending everyone Christmas and new year's greetings from this hot part of the world. - Diane & Earl

No comments:

Post a Comment